2023-05-21

Program

Program XXV Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

oraz

Jubileuszu 45-lecia działalności naukowej

Prof. zw. dr hab. Marii Pąchalskiej

 

 

Obrady Kongresu odbędą się w budynku głównym Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej (dawniej: Uniwersytet Pedagogiczny), przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie.

 

7.XII – Czwartek

10:00 – 11:30 JUBILEUSZOWY WARSZTAT EKSPERCKI

Audytorium im. prof. Wincentego Danka (I piętro)

Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska

Diagnoza neuropsychologiczna pacjenta z pourazowym uszkodzeniem prawej półkuli mózgu

[z udziałem wybitnych specjalistów z dziedziny neuronauk]

 

11:30 – 20:00 WARSZTATY PRZEDKONGRESOWE

Prowadzą wybitni specjaliści w różnych dziedzinach neuronauk

 

8.XII – Piątek

8:00 – 8:50 Rejestracja uczestników (korytarz na I piętrze przy wejściu do Auli Głównej)

9:00 – 9:45 OTWARCIE KONGRESU

Aula Główna (I piętro)

 • Przywitanie gości i mowy powitalne
 • Wręczenie statuetki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z okazji jubileuszu 45-lecia działalności naukowej Prof. zw. dr hab. Marii Pąchalskiej
 • Wręczenie nagród Copernicus Prize 2023

9:45 – 10:45 WYKŁAD INAUGURACYJNY

Aula Główna (I piętro)

 • Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
  Nowe formy diagnozy i terapii osób po zakażeniu SARS-CoV-2 i przebyciu neuroCOVID-19

10:45 – 11:15 WYKŁAD SPECJALNY

Aula Główna (I piętro)

 • Dr hab. n. med. Mariusz Trystuła
  Współczesne możliwości leczenia inwazyjnego przyczyn udarów mózgu

11:15 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 14:00 I. SESJA PLENARNA

Aula Główna (I piętro)

Przewodniczą:

Prof. dr hab. Michał Harciarek
Prof. zw .dr hab. Bożydar L.J. Kaczmarek
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Tłokiński

 • Wykład ekspercki
  Prof. zw. dr hab. Bożydar L.J. Kaczmarek
  Mózg i umysł kulturowy
 • Wykład ekspercki
  Prof. dr hab. n. med. Waldemar Tłokiński
  Kreatywny mózg, kreatywny umysł, kreatywny język – odniesienia
 • Wykład ekspercki
  Prof. dr hab. Michał Harciarek
  Nowe trendy w badaniach neuropsychologicznych
 • Wykład sponsorowany
  Mgr Łukasz Warchoł
  Zastosowanie HeadApp w rehabilitacji neuropsychologicznej
 • DYSKUSJA PANELOWA
  Moderator: Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
  Od badań podstawowych do wykorzystania efektów w praktyce klinicznej
  [Udział biorą wybitni profesorowie, specjaliści w dziedzinie neuronauk]

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa i kawowa

15:00 – 15:30 SESJA POSTEROWA

Foyer przy Auli Głównej (I piętro)

15:30 – 17:20 SYMPOZJA (RÓWNOLEGŁE SESJE TEMATYCZNE):

SA1. Nowe trendy w badaniu, diagnozie i usprawnianiu funkcji neurokognitywnych

Aula Główna (I piętro)

Prowadzenie: dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. UMCS, dr hab. Marek Binder, prof. UJ i dr Łukasz Krzywoszański

 1. Dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. UMSC, dr Beata Daniluk, dr hab. Anna Prokopiak i dr Paweł Augustynowicz
  Odpowiedź hemodynamiczna mózgu na stymulację wzrokową i słuchową u młodzieży z ASD – Badania fNIRS
 2. Dr hab. Marek Binder, prof. UJ
  Zastosowanie EEG do diagnozy zaburzeń świadomości
 3. Dr Łukasz Krzywoszański, dr Michał Gacek i dr Tomasz Smoleń
  Efektywność treningu EEG biofeedback w poprawie funkcji uwagi u młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Dr Radosław Wujcik
  EXAT – Komputerowy test wspomagający diagnozę ADHD
 5. Mgr Dariusz Tuchowski
  Perspektywy zastosowania nowych technik neurodiagnozy i neuroterapii w praktyce psychologicznej
 6. Mgr Piotr Buczkowicz, dr Łukasz Krzywoszański i prof. dr hab. n. med. Aleksandra Klimkowicz–Mrowiec
  Perspektywy poszukiwania neuromarkerów podtypów ADHD za pomocą potencjałów EFRP
 7. Dyskusja i podsumowanie sesji

SA2. NeuroCOVID – objawy, diagnoza, leczenie

Audytorium im. prof. Wincentego Danka (I piętro)

Prowadzenie: dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. SANS, dr n. med. Elżbieta Zając i dr Natalia Nowaczyk

 1. Dr n. med. Elżbieta Zając
  NeuroCOVID-19 i jego odległe następstwa
 2. Dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. SANS
  Skuteczna neuroterapia skierowana do pacjenta z przewlekłą prozopagnozją asocjacyjną po zakażeniu SARS-CoV-2 i udarze niedokrwiennym mózgu
 3. Dr Adrianna Othmani
  NeuroCOVID wyzwaniem III dekady XXI wieku
 4. Dr Natalia Nowaczyk
  Neuromarkery PTSD po zakażeniu SARS-CoV-2 – skuteczna terapia neuropsychologiczna
 5. Mgr Ksenia Cielebąk
  Ocena skuteczności neurofeedbacku w redukcji objawów łagodnej częściowej padaczki rolandycznej wynikającej z powikłań po NeuroCOVID-19
 6. Mgr Maciej Korab
  Ocena efektywności przezczaszkowej stymulacji stałym prądem elektrycznym (tDCS) w redukcji depresji u osób po zakażeniu SARS-CoV-2 i przebyciu neuroCOVID-19
 7. Dyskusja i podsumowanie sesji

SA3. Neuropsychologia starzenia się: profilaktyka, diagnoza i terapia

Sala Senacka (parter)

Prowadzenie: dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. UKW, dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. UKW i dr Andrzej Mirski

 1. Dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. UKW
  Interwencje neuropoznawcze w procesie starzenia się – ich rodzaje i efektywność w świetle metaanaliz i wyników badań własnych
 2. Dr Natalia Gawron, mgr Aleksander Zębrowskif i dr hab. Beata Hintze, prof. APS
  Aktywność domowa i rekreacyjna a funkcjonowanie neuropsychologiczne osób w wieku 50-80 lat: badania wstępne
 3. Dr Andrzej Mirski
  Przeciwdziałanie negatywnym zmianom funkcjonowania psychospołecznego osób starszych
 4. Dr Wanda Matras-Mastalerz
  Biblioterapia narzędziem wsparcia funkcjonowania psychołecznego seniorów
 5. Dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. UKW, mgr Hasan Mosazadeh, mgr Krzysztof Suppan, mgr Natalia Śluzek
  Jakość życia związana ze stanem zdrowia osób starszych
 6. Mgr Jakub Słupczewski, dr Małgorzata Gut, dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK i dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK
  Poznawcze korelaty umiejętności numerycznych w przebiegu starzenia się
 7. Dyskusja i podsumowanie sesji

SA4. Neuronauki w kontekście społecznym

Sala 342 (III piętro)

Prowadzenie: dr n. med. Anna Rasmus, dr Mariusz Karbowski i dr Jadwiga Duncan-Bosu

 1. Dr Jadwiga Duncan-Bosu
  Difficult conversations in neurorehabilitation: reflections from staff training
 2. dr Małgorzata Chojak
  Neuroedukacja i neurodydaktyka – mity i fakty o „nauczaniu przyjaznym mózgowi”
 3. Dr Sławomir Jabłoński
  Zmiany mózgowe zachodzące podczas rozwoju procesów kontroli przez hamowanie
 4. Dr Karolina Czernecka
  Strukturalne i funkcjonalne zmiany w mózgu u osób korzystających z gier wideo
 5. Dr Mariusz Karbowski i mgr Aleksandra Duda
  Funkcjonowanie poznawcze i resentyment u osób z otępieniem poddanych terapii niefarmakologicznej
 6. Mgr Magdalena Cieśla
  Neuromindfullness i medytacja – metody na zwiększanie zdolności kognitywnych
 7. Dyskusja i podsumowanie sesji

17:30 – 18:30 WYKŁADY SPECJALNE

Aula Główna (I piętro)

Przewodniczy: prof. dr hab. Michał Harciarek

 • Prof. dr hab. Emilia Łojek
  Etyka w praktyce neuropsychologicznej na świecie
 • Prof. Elkhonon Goldberg, Ph.D.
  Reticulo-frontal disconnection syndrome: a case study

18:30 – 19:00 Walne zebranie PTNeur

Aula Główna (I piętro)

Wydarzenia towarzyszące:

8:00 – 15:30 Stoiska prezentacyjne (korytarz na 1. piętrze):

8:00 – 15:30 Wystawy prac artystycznych (korytarz na 1. piętrze):

 1. Obrazów i grafik artystów rehabilitowanych po uszkodzeniach mózgu
 2. Rzeźby pracowni rysunku ASP – dr hab. szt. Józef Wąsacz, prof. PK

15:00 – 15:20 Występ muzyczny – piosenki przy akompaniamencie gitary w wykonaniu Józefa Pustelnika (korytarz na pierwszym piętrze)

 

 

9.XII – Sobota

8:30 – 8:50 Rejestracja uczestników (korytarz na I piętrze przy wejściu do Auli Głównej)

9:0011:15 II. SESJA PLENARNA

Aula Główna (I piętro)

Przewodniczą:

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
Dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka, prof. KA AFM
Prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

 • Wykład ekspercki
  Dr n. med. Rafał Morga
  Współpraca neurochirurga z neuropsychologiem: operacje tętniaków mózgu po zakażeniu SARS-Cov-2 i przebyciu NeuroCOVID-19
 • Wykład ekspercki
  Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
  Relacja i sojusz terapeutyczny w rehabilitacji neuropsychologicznej
 • Wykład ekspercki
  Dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka, prof. KA AFM
  Odporność psychiczna wyzwaniem neuronauk XXI wieku
 • Wykład ekspercki
  Dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG
  Starość wyzwaniem neuronauk XXI wieku
 • Wykład ekspercki
  Prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
  Nutripsychiatria: znaczenie czynników żywieniowych dla kondycji psychicznej
 • Dyskusja i podsumowanie sesji

11:15 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 14:00 III. SESJA PLENARNA

Aula Główna (I piętro)

Przewodniczą:

Dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. SANS
Prof. dr hab. Małgorzata Lipowska
Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek

 • Wykład ekspercki
  Prof. dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. dr hab. Bernadeta Izydorczyk i dr Katarzyna Sitnik-Warchulska
  Środowiskowe podłoże zaburzeń neurorozwojowych
 • Wykład ekspercki
  Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
  Neurośrodowiskowe przyczyny zaburzeń rozwoju mowy niemowląt
 • Wykład ekspercki
  Dr hab. Marta Korendo, prof. UKEN
  Neurobiologiczne uzasadnienie praktyki terapeutycznej – wpływ nauki czytania na rozwój mowy dzieci
 • Wykład ekspercki
  Dr n. biol. Marta Kopańska
  Innowacyjne metody neurorehabilitacji w XXI wieku
 • Wykład ekspercki
  Dr hab. n. med. Paweł Krukow
  Starzenie się układu nerwowego w chorobach psychicznych: na przykładzie badań siatkówki oka w schizofrenii
 • Dyskusja i podsumowanie sesji

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa i kawowa

15:00 – 16:50 SYMPOZJA (RÓWNOLEGŁE SESJE TEMATYCZNE):

SB1. Nowe rozwiązania w terapii neuropsychologicznej i neuroterapii

Aula Główna (I piętro)

Prowadzenie: dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska, dr hab. Marta Korendo, prof. UKEN i dr Radosława Herzog–Krzywoszańska

 1. Dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska
  Terapia funkcji poznawczych u chorych ze stwardnieniem rozsianym: Wyniki badań i pierwsze rekomendacje
 2. Dr Szczepan Iwański i dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska
  Wpływ stymulacji jąder przednich wzgórza na funkcjonowanie poznawcze chorych z lekooporną padaczką skroniową
 3. Dr Radosława Herzog–Krzywoszańska
  Perspektywy zastosowania neuromodulacji do usprawniania funkcji samoregulacyjnych
 4. Dr Andrzej Mirski
  Efektywność przezczaszkowej stymulacji stałym prądem elektrycznym (tDCS) w poprawie funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego
 5. Mgr Daria Kukuła, dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. UKW i dr Anna Rasmus
  Wpływ przezczaszkowej stymulacji stałym prądem elektrycznym (tDCS) na wzrokowo-przestrzenną pamięć roboczą u młodych dorosłych
 6. Dr Anna Siudak
  Myślenie kategorialne u dorosłych pacjentów z afazją
 7. Dyskusja i podsumowanie sesji

SB2. Na pograniczu neuronauki eksperymentalnej i klinicznej

Audytorium im. prof. Wincentego Danka (I piętro)

Prowadzenie: dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. UKW, dr hab. Aneta Szymaszek i dr Agnieszka Fudali-Czyż

 1. Dr n. med. Anna Rasmus
  Eye Tracker w różnicowaniu zaburzeń świadomości
 2. Dr hab. Monika Wiłkość–Dębczyńska, prof. UKW, mgr Daria Kukuła i mgr Agnieszka Schmeichel
  Nowoczesne technologie w treningach funkcji poznawczych
 3. Dr hab. Aneta Szymaszek, mgr Mateusz Choiński i mgr Magdalena Stańczyk
  Dr Neuronowski® jako nowatorskie narzędzie wspierające rehabilitację osób z afazją
 4. Dr Agnieszka Fudali–Czyż
  Ocena lateralizacji uwagi wzrokowej za pomocą potencjałów EFRP
 5. Mgr Łukasz Grabowski, Marek Chełstowski, Maja Hiszpańska i dr hab. Rałaf Milner, prof. UMK
  Zmiany w wewnątrzmózgowej aktywności bioelektrycznej u pacjentów z chorobami psychosomatycznymi – badania z wykorzystaniem niskorozdzielczej tomografii elektromagnetycznej (LORETA)
 6. Dr Natalia Nowaczyk
  Miejsce diagnozy i terapii neuropsychologicznej w kompleksowym podejściu do pacjenta uzależnionego od alkoholu – wybrane wyniki obrazowania tensora dyfuzji MRI
 7. Dyskusja i podsumowanie sesji

SB3. Opieka nad osobami z różnorodnymi zaburzeniami funkcji mózgu

Sala Senacka (parter)

Prowadzenie: prof. dr hab. Henryk Knapik, dr Celestyna Grzywniak i dr Anna Siudak

 1. Dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń, prof. UKEN
  Polskie standardy rozpoznawania spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych (FASD)
 2. Dr Celestyna Grzywniak
  Rozpoznanie i leczenie zespołu PANS oraz PANDAS
 3. Dr Małgorzata Chojak i mgr Anna Gawron
  Neuronalne markery wybranych zaburzeń rozwojowych u dzieci – badania fNIRS i EEG
 4. Mgr Agnieszka Olejnik, dr Aleksandra Bala, Katarzyna Moszczyńska, Maria Mojżeszek, prof. dr hab. Andrzej Marchel i prof. dr hab. Przemysław Kunert
  Obiektywne vs subiektywne deficyty pamięciowe u pacjentów z padaczką skroniową
 5. Mgr Ksenia Cielebąk
  Jakość życia związana ze stanem zdrowia pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu poddanych i niepoddanych endarterektomii krytycznie zwężonej tętnicy szyjnej wewnętrznej
 6. Prof. dr hab. Henryk Knapik
  Komunikacja na linii terapeuta-pacjent
 7. Dyskusja i podsumowanie sesji

SB4. Sesja młodych naukowców

Sala 342 (III piętro)

Prowadzenie: dr Marzena Supińska, mgr Elwira Kochańska i mgr Maciej Korab

 1. Mgr Krystyna Buszman i dr hab. Katarzyna Ślebarska, prof. UŚ
  Poznawcze uwarunkowania wielozadaniowości w środowisku pracy
 2. Mgr Katarzyna Wojowska
  Rehabilitacja grupowa chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych i afazją
 3. Mgr Kamil Krupa
  Ocena efektów treningu poznawczego osób z afazją rehabilitowanych z wykorzystaniem ortezy wspomagającej pisanie
 4. Mgr Elwira Kochańska
  Ocena efektywności przezczaszkowej stymulacji stałym prądem elektrycznym (tDCS) w redukcji PTSD u uchodźczyń wojennych z Ukrainy
 5. Mgr Vladyslav Bal
  Muzyka smutna a regulacja emocji: dlaczego ludziom podoba się słuchanie muzyki smutnej
 6. Karolina Dymek
  W poszukiwaniu obiektywnych narzędzi do wczesnego wykrywania autyzmu. Przegląd badań dotyczących zastosowania algorytmów uczenia maszynowego i deep learningu w diagnozie ASD z użyciem neuroobrazowania i eye-trackingu
 7. Dyskusja i podsumowanie sesji

17:00 – 17:30 ZAKOŃCZENIE OBRAD

Aula Główna (I piętro)

 • Wręczenie nagród za najlepszy poster
 • Wręczenie dyplomów Virtuti Medicinali
 • Podziękowania i mowy zamykające obrady

Bankiet

Bankiet odbędzie się 8-ego grudnia od godz. 20:00 w restauracji „Dworekul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków.
Link do lokalizacji mapy na restauracji dostępny jest tutaj.