2023-08-01

Obszary tematyczne

Proponowane obszary tematyczne wystąpień kongresowych

✓ Nowe podejścia do neurodiagnozy i neuroterapii;
✓ Systemy funkcjonalne mózgowia w ujęciu trójwymiarowym: lewa–prawa półkula, wymiary
przód–tył i dół–góra mózgowia;
✓ Diagnoza i terapia w różnorodnych dysfunkcjach mózgowia;
✓ Neurokognitywistyka a neuropsychologia kliniczna – wzajemne inspiracje;
✓ Rola czynników indywidualnych i środowiskowych w funkcjonowaniu psychospołecznym
osób z różnorodnymi uszkodzeniami mózgowia;
✓ Neuroedukacja i neurodydaktyka: nauczanie przyjazne mózgowi;
✓ Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi,
✓ Diagnoza i terapia dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy, języka oraz pragmatyki społecznej;
✓ Nowoczesne metody treningu funkcji umysłowych sprzyjające osiąganiu peak performance;
✓ Mózg a substancje psychoaktywne;
✓ Mózg z perspektywy kulturowo-społecznej: sztuka, literatura, filozofia, przekaz medialny;
✓ Zmiany funkcjonowania psychospołecznego w wyniku starzenia się;
✓ Zakażenie wirusem SARS‒CoV‒2, przebycie COVID‒19, zespoły NeuroCOVID, Long COVID i
post–COVID;
✓ Problemy osób narażonych na zespół opiekuna;
✓ Wsparcie dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
✓ Wsparcie dorosłych z różnorodnymi dysfunkcjami mózgu;
✓ Jakość życia dzieci i dorosłych z zaburzeniami funkcji mózgu;
✓ Prawne aspekty dzieci i dorosłych z różnorodnymi dysfunkcjami mózgu.