2023-07-24

Warsztaty

10:00 – 11:30 JUBILEUSZOWY WARSZTAT EKSPERCKI

Audytorium im. prof. Wincentego Danka (I piętro)

Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska

TEMAT: Diagnoza neuropsychologiczna pacjenta z pourazowym uszkodzeniem prawej półkuli mózgu

NOTKA BIOGRAFICZNA:

Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska – profesor nauk humanistycznych, psycholog kliniczny i neuropsycholog, Kierownik Katedry Neuropsychologii i Neurorehabilitacji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, konsultant naukowy Center for Cognition and Communication, New York, NY, założyciel i prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, redaktor naczelna kwartalnika Acta Neuropsychologica, autorka 9 podręczników i monografii I 240 publikacji naukowych, w tym wielu opublikowanych w czasopismach z Impact Factorem, członek wielu rad naukowych czasopism specjalistycznych, w tym działu neuropsychologii w Medical Science Monitor. Laureatka wielu nagród państwowych, w tym Złotego Krzyża Zasługi (2009) oraz naukowych, w tym nagrody indywidualnej I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy podręcznik akademicki (2008), Otwarta na problemy cierpiących i chorych, jest dla nich wielkim wparciem.

 

11:30 – 20:00 WARSZTATY PRZEDKONGRESOWE:

GODZ. BLOK A BLOK B
11:30–13:00 A1 – Jak poprzez neuromindfulness i medytację zmniejszyć stres oraz zwiększyć pamięć i koncentrację – praktyczne warsztaty z wykorzystaniem technik medytacyjnych i mindfulness
Mgr Magdalena Cieśla, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Humanum, Fundacja Life Balance B1 – Wykorzystanie biofeedbacku HRV w terapii funkcji poznawczych osób z dysfunkcjami mózgu Dr n. med. Anna Rasmus, Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
13:15–14:45 A2 – Problemy językowe u pacjentów z różnorodnymi dysfunkcjami mózgu Dr Anna Siudak, Instytut Nauk o Zdrowiu UKEN B2 – Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym – jak oddziałuje na neurony OUN i jak to działanie wykorzystać w neuroterapii Mgr Dariusz Tuchowski, BIOMED Neurotechnologie
15:00–16:30 A3 – Diagnoza funkcji pamięciowych u osób dorosłych Dr Radosława Herzog-Krzywoszańska, Instytut Psychologii UKEN B3 – W jaki sposób zwiększając krążenie mózgowe metodą HEG biofeedback można pomóc dzieciom z zaburzoną koncentracją uwagi Mgr Dariusz Tuchowski, BIOMED Neurotechnologie
16:45–18:15 A4 – Diagnoza ADHD u dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych i szkolnych Mgr Elżbieta Szpakiewicz, Instytut Psychologii UKEN B4 – EEG Neurofeedback Mgr inż. Dariusz Skorupa, Akademia Biofeedback EEG

 

 

Informacje i płatności:

Koszt udziału: 70zł za udział w 1 warsztacie przedkongresowym

  • można wybrać uczestnictwo w 1, 2, 3 lub 4 warsztatach
  • za uczestnictwo w 4 warsztatach płatność 250zł (zniżka 30zł)

 

BLOK A:

WARSZTAT A1:

TEMAT: Jak poprzez neuromindfulness i medytację zmniejszyć stres oraz zwiększyć pamięć i koncentrację – praktyczne warsztaty z wykorzystaniem technik medytacyjnych i mindfulness

PROWADZĄCA: Mgr Magdalena Cieśla, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Humanum, Fundacja Life Balance

NOTKA BIOGRAFICZNA: Mgr Magdalena Cieśla– doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Wykładowca w Collegium Humanum oraz Wyższej szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Absolwentka Kierunku Komunikacja Społeczna na Wydziale Filozofii Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Prezes Fundacji Life Balance, która prowadzi warsztaty dla studentów oraz uczniów z wykorzystania interwencji Mindfulness i relaksacji jako metody prewencji depresji. Redaktor Naczelna ogólnopolskiego dwumiesięcznika o zdrowym stylu życia – Żyj naturalnie. Autorka książek: Oczyść ciało i umysł, Żyj naturalnie- dekalog zdrowego życia, Bądź szczęśliwa, Filozofia reklamy oraz licznych artykułów rozwojowych, coachingowych, popularno-naukowych. Prowadzi program pt. Kierunek Zdrowie w Zdrowa TV. Poprzez swoją działalność oraz liczne warsztaty w szkołach, na uczelniach i w firmach popularyzuje interwencje umysł-ciało, w tym w szczególności techniki relaksacyjne, mindfulness i medytację jako metodę wsparcia leczenia m.in. schorzeń takich jak: depresja, wypalenie zawodowe, problemy z koncentracją czy pamięcią. Współpracuje z norweskim Uniwersytetem NTNU w Trondheim oraz hiszpańskim UCJC w Madrycie, a także amerykańskimi naukowcami takimi jak M.Posner czy A.Newberg. W swoich badaniach analizuje wpływ technik medytacyjnych na zdolności kognitywne oraz samopoczucie.

STRESZCZENIE: Mindfullness i medytacja to aktualnie techniki szeroko wykorzystywane w różnych nurtach terapeutycznych. Liczne badania naukowe potwierdzają ich skuteczność we wspomaganiu leczenia wielu schorzeń w tym w szczególności wypalenia zawodowego i depresji. Praktyki medytacyjne i Mindfulness pomagają w radzeniu sobie z trudnymi stanami i negatywnymi emocjami poprzez świadome, łagodne ich zauważanie i obserwowanie bez obwinia, oceniania czy próby zmiany tego stanu. Praktykowanie mindfulness może pomóc w zrozumieniu, że myśli i uczucia są przejściowe i nie muszą definiować tożsamości. Może to prowadzić do zmniejszenia nasilenia negatywnych myśli i uczuć oraz do zwiększenia poczucia kontroli nad własnym życiem. Ponadto, praktykowanie mindfulness może prowadzić do zwiększenia świadomości własnych potrzeb i granic, co może pomóc w lepszym radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Celem warsztatu w części teoretycznej jest zaprezentowanie najnowszego stanu badań na temat medytacji oraz mindfulness, jak również uzasadnienie działania i efektywności tych technik z uwagi na wpływ na poszczególne obszary mózgu. Zostanie także wprowadzone pojęcie neuromindfulness. W części praktycznej zostaną zaprezentowane i omówione z perspektywy metapoziomu różne techniki medytacyjne i relaksacyjne. Zostanie także omówione jak najłatwiej włączyć te praktyki do codziennego życia. Zajęcia będą miały charakter interaktywny oraz praktyczny – zaprezentowanych zostanie wiele ćwiczeń i będziemy eksperymentować z różnymi technikami. Uczestnicy nie potrzebują wcześniejszego doświadczenia z medytacją ani mindfulness – warsztaty są otwarte dla osób na każdym poziomie zaawansowania.

TERMIN: czwartek 7.XII g. 11:30–13:00

SALA: 350 (III piętro)

 

WARSZTAT A2:

TEMAT: Problemy językowe u pacjentów z różnorodnymi dysfunkcjami mózgu

PROWADZĄCA: dr Anna Siudak, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

NOTKA BIOGRAFICZNA: dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; absolwentka filologii polskiej UJ oraz logopedii UKEN w Krakowie; neurologopeda w Centrum Medycznym „POD FORTEM”; glottodydaktyk w Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego UKEN w Krakowie. Specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, terapii miofunkcjonalnej i PNF; wiceprzewodnicząca Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktorka naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii osób dorosłych chorych neurologicznie, dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi oraz w nauczaniu wymowy obcokrajowców. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych.

STRESZCZENIE: Celem warsztatu jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę z zakresu trudności językowych u osób dorosłych w przebiegu wybranych chorób neurologicznych. W zależności od lokalizacji i rodzaju uszkodzenia mózgu pacjenci prezentują bowiem specyficzne problemy komunikacyjne. Do najczęstszych należą zaburzenia mowy pojawiające się w wyniku incydentów neurologicznych (udary, urazy czaszkowo-mózgowe), takie jak afazja, pragnozja czy dyzartria. Jednakże z uwagi na zmiany demograficzne oraz rozwój badań logopedycznych, zakres obowiązków terapeutów mowy znacznie się zwiększył w ostatnich dwóch dekadach. Pojawiające się w problemy komunikacyjne w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, czy też u osób w leczeniu onkologicznym, postawiło przed logopedami nowe wyzwania. Podczas spotkania zostaną omówione i zaprezentowane przypadki osób z różnorodnymi nabytymi trudnościami językowymi. Prezentacja zostanie udokumentowana bogatym materiałem audiowizualnym prezentującym zarówno problemy diagnostyczne, jak i wybrane zagadnienia z zakresu technik terapeutycznych.

TERMIN: czwartek 7.XII g. 13:15–14:45

SALA: 350 (III piętro)

 

WARSZTAT A3:

TEMAT: Diagnoza funkcji pamięciowych u osób dorosłych

PROWADZĄCY: dr Radosława Herzog-Krzywoszańska, Katedra Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii,  Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

NOTKA BIOGRAFICZNA: dr Radosława Herzog-Krzywoszańska – adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących m.in. funkcji poznawczych w chorobach neurodegeneracyjnych a także zaburzeń i niedoboru snu. Specjalizuje się w neuropsychologii, psychologii zdrowia i diagnozie psychologicznej i neuropsychologicznej. Od wielu lat prowadzi kursy z neuropsychologii, psychologii pamięci i uczenia się oraz diagnozy psychologicznej.

STRESZCZENIE: Diagnoza pamięci ma ogromne znaczenie, ponieważ pamięć stanowi fundament zdolności do uczenia się, funkcjonowania społecznego i wykonywania codziennych zadań. Poprzez analizę wyników testów neuropsychologicznych, możemy lepiej zrozumieć, jakie obszary pamięci dobrze funkcjonują u danej osoby, a które mogą wymagać wzmocnienia. To pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych zaburzeń takich jak demencja czy inne schorzenia neurologiczne. Dzięki diagnozie możliwe jest dostosowanie strategii terapeutycznych i treningów, które pomogą w utrzymaniu i poprawie funkcji pamięci. Podczas warsztatów zostaną przedstawione narzędzia do diagnozy pamięci werbalnej, jak i niewerbalnej u osób dorosłych.

TERMIN: czwartek 7.XII g. 15:00–16:30

SALA: 10 (parter)

 

WARSZTAT A4:

TEMAT: Diagnoza ADHD u dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych i szkolnych

PROWADZĄCY: mgr Elżbieta Szpakiewicz, Katedra Psychologii Neurokognitywnej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

NOTKA BIOGRAFICZNA: mgr Elżbieta Szpakiewicz – certyfikowany psycholog (PL-012943-201809) z kilkunastoletnim doświadczeniem w diagnozowaniu, opiniowaniu i prowadzeniu zajęć terapeutycznych z osobami neuroróżnorodnymi. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej i neuropsychologicznej dzieci i młodzieży. Jest właścicielką Instytutu Diagnozy Psychologicznej i Neuropsychologicznej oraz kierownikiem Laboratorium Testów Psychologicznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od lat prowadzi badania nad funkcjonowaniem poznawczym małych dzieci.

STRESZCZENIE: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest najczęściej rozpoznawanym zaburzeniem neurorozwojowym w dzieciństwie. Wczesne, adekwatne postawienie rozpoznania ADHD pozwala na rozpoczęcie ukierunkowanej terapii, a w rezultacie złagodzenie lub całkowite wyeliminowanie objawów. Diagnoza ADHD u dzieci to złożony proces, który obejmuje wywiad z rodzicem/opiekunem, rozmowę z dzieckiem, zebranie informacji o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu/szkole, wypełnienie kwestionariuszy przez rodzica/opiekuna/nauczyciela, przeprowadzenie badania z dzieckiem z użyciem testów psychologicznych oraz konsultację lekarską. Warsztat będzie polegał głównie na zapoznaniu uczestników z narzędziami psychologicznymi stosowanymi w diagnozie dzieci: sposobem ich przeprowadzenia, obliczaniem wyników, interpretacją i formułowaniem adekwatnych zaleceń.

TERMIN: czwartek 7.XII g. 16:45–18:15

SALA: 350 (III piętro)

 

BLOK B:

WARSZTAT B1:

TEMAT: Wykorzystanie biofeedbacku HRV w terapii funkcji poznawczych osób z dysfunkcjami mózgu

PROWADZĄCY: dr n. med. Anna Rasmus, Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

NOTKA BIOGRAFICZNA: dr n. med.Anna Rasmus – neurologopeda i psycholog kliniczny zajmująca się rehabilitacją osób z dysfunkcjami mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem osób po ciężkim uszkodzeniu mózgu. W latach 2012-2008 pracowała w Klinice Rehabilitacji w Szpitalu Klinicznym im dr A. Jurasza w Bydgoszczy, następnie w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii na Uniwersytecie Gdańskim, aktualnie zatrudniona jest w Katedrze Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie prowadzi badania z zakresu psychologii rehabilitacji i neuropsychologii osób w stanach obniżonej świadomości oraz funkcjonowania poznawczego i jakości życia osób z różnymi jednostkami chorobowymi. Konsultamt Centrum Reintegracyjno-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. W zakresie neurorehabilitacji szczególną uwagę poświęca poszukiwaniu nowoczesnych metod i technologii wspierających proces diagnozy i terapii. Ukończyła wiele szkoleń i kursów z zakresu wykorzystania pomiaru psychofizjologicznego (w tym QEEG i ERP, nirHEG i HRV) w diagnozie neuropsychologicznej oraz wykorzystania EEG Neurofeedbacku w terapii psychologicznej i neuropsychologiczznej.

STRESZCZENIE: Warsztat w części teoretycznej (około 45 min) będzie omówieniem podstawowych pojęć pomiaru fizjologicznego oraz zasad przeprowadzania badania zmienności rytmu serca w psychologii. Przedstawione również zostaną podstawy diagnozy HRV w psychologii. W części praktycznej (około 45 min ) uczestnicy będą mogli samodzielne przeprowadzić podstawową sesję diagnostyczną i treningową.

TERMIN: czwartek 7.XII g. 11:30–13:00

SALA: 316 (III piętro)

 

WARSZTAT B2:

TEMAT: Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym – jak oddziałuje na neurony OUN i jak to działanie wykorzystać w neuroterapii

PROWADZĄCY: mgr Dariusz Tuchowski, BIOMED Neurotechnologie

NOTKA BIOGRAFICZNA: mgr Dariusz Tuchowski – psycholog, neuroterapeuta, terapeuta, trener EEG biofeedback. W 2000 r. roku jako jeden z pierwszych w Polsce zorganizował warsztat dla lekarzy i psychologów na temat możliwości wykorzystania metody biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, a także w terapii osób dorosłych. Wśród jego zainteresowań znajdują się zagadnienie dotyczące depresji, stresu i radzenia sobie z nim, a także wykorzystania metody biofeedback w terapii żołnierzy cierpiących na chroniczny stres po powrocie z misji wojskowych. Od kilku lat wykorzystuje w terapii metodę tDCS, prowadzi również diagnostykę QEEG.

STRESZCZENIE: Warsztat w części teoretycznej (około 45 min) będzie omówieniem mechanizmu działania prądu stałego (o niskim natężeniu) na neurony kory mózgowej. Wyjaśnimy dlaczego przepływ ładunku elektrycznego możemy wykorzystać np. w leczeniu depresji, lęku czy też afazji motorycznej. W drugiej części warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość podłączenia się do stymulatora Rebox i krótkiej stymulacji pozorowanej typu sham (ze względów bezpieczeństwa).

TERMIN: czwartek 7.XII g. 13:15–14:45

SALA: 316 (III piętro)

 

WARSZTAT B3:

TEMAT: W jaki sposób zwiększając krążenie mózgowe metodą HEG biofeedback można pomóc dzieciom z zaburzoną koncentracją uwagi

PROWADZĄCY: mgr Dariusz Tuchowski, BIOMED Neurotechnologie

NOTKA BIOGRAFICZNA: mgr Dariusz Tuchowski – psycholog, neuroterapeuta, terapeuta, trener EEG biofeedback. W 2000 r. roku jako jeden z pierwszych w Polsce zorganizował warsztat dla lekarzy i psychologów na temat możliwości wykorzystania metody biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, a także w terapii osób dorosłych. Wśród jego zainteresowań znajdują się zagadnienie dotyczące depresji, stresu i radzenia sobie z nim, a także wykorzystania metody biofeedback w terapii żołnierzy cierpiących na chroniczny stres po powrocie z misji wojskowych. Od kilku lat wykorzystuje w terapii metodę tDCS, prowadzi również diagnostykę QEEG.

STRESZCZENIE: W części teoretycznej warsztatu wyjaśnimy na jakiej technologii opiera się pomiar perfuzji mózgowej, przede wszystkim w lokalizacji czołowej mózgu. Przedstawimy także co dzięki zastosowaniu tej technologii zyskujemy np. prostotę podłączenia (montaż opaski), brak artefaktów i konieczności pomiaru impedancji. Wyjaśnimy dlaczego te aspekty są tak ważne w pracy terapeuty z pacjentem z tego typu zaburzeniem. Omówimy co dzięki zastosowaniu tej technologii w terapii zyskuje pacjent w porównaniu do treningu EEG BFB i w terapii jakich zaburzeń metoda HEG BFB (nIRS) przynosi najlepsze efekty. W części praktycznej uczestnicy będą mieli możliwość przejścia pojedynczej sesji treningu HEG.

TERMIN: czwartek 7.XII g. 15:00–16:30

SALA: 316 (III piętro)

 

WARSZTAT B4:

TEMAT: EEG Neurofeedback

PROWADZĄCY: mgr inż. Dariusz Skorupa, Akademia Biofeedback EEG

NOTKA BIOGRAFICZNA: mgr inż. Dariusz Skorupa, psycholog o specjalności społeczna psychologia kliniczna oraz psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego SZPZOL Wawer w Warszawie. Licencjonowany Specjalista Biofeedback EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Założyciel i właściciel AKADEMII BIOFEEDBACK EEG wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu pracy w Warszawie, nr ewidencyjny 2.14/00072/2023 specjalizującej się w prowadzeniu profesjonalnych szkoleń z zastosowania biofeedbacku EEG (neurofeedbacku) w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance), oraz przezczaszkowej stymulacji stałym prądem elektrycznym (transcranial direct current stimulation, tDCS Sooma). Konsultant producenta aparatury medycznej firmy ELMIKO w zakresie terapii Biofeedback EEG i rozwoju oprogramowania EEG DigiTrack. Od roku 2011 współpracuje ściśle z Katedrą Neuropsychologii i Neurorehabilitacji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadząc coroczne warsztaty z EEG Neurofeedback oraz tDCS. Od roku 2012 współpracuje z Centrum Reintegracyjno-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (PTNeur) prowadząc badania naukowe w zespole kierowanym przez Prof. zw dr hab. Marię Pąchalską osób z różnorodnymi uszkodzeniami mózgu leczonych nowymi neurotechnologiami. W zakresie rehabilitacji szczególną uwagę poświęca poszukiwaniu nowoczesnych metod i technologii wspierających proces diagnozy i terapii w różnego rodzaju zaburzeniach jak np. ADHD, zaburzenia uwagi, depresja, lęk, wypalenie zawodowe, przewlekły stres, zespoły minimalnej świadomości oraz zespoły pocovidowe, itp. Ukończył wiele szkoleń i kursów z zakresu wykorzystania EEG Neurofeedback oraz tDCS w terapii neuropsychologicznej w Polsce i za granicą. Zajmuje się również doradztwem przy zakupie oraz dostawą sprzętu do terapii Biofeedback EEG oraz diagnostyki EEG oraz tDCS. Nagrodzony najwyższymi wyróżnieniami Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego COPERNICUS PRIZE 2014 oraz VIRTUTI MEDICINALI 2023.

STRESZCZENIE: Warsztat w części teoretycznej będzie omówieniem głównych założeń EEG Neurofeedback (około 45 minut), zaś w części praktycznej (około 45 minut) zaprezentuję podstawowe protokoły treningu EEG Neurofeedback. Uczestnicy warsztatu będą mogli brać udział w sesji diagnostycznej i w neuromodulacji na kilku stanowiskach terapeutycznych.

TERMIN: czwartek 7.XII g. 16:45–18:15

SALA: 316 (III piętro)