Jubileuszowy XXV Kongres Polskiego Towarzystwa neuropsychologicznego

"Neuronauki w diagnozie i rehabilitacji osób z uszkodzeniami mózgu"

Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc innym.

Zapraszamy Państwa na jubileuszowy 25. Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (PTNeur) organizowany przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który odbędzie się 7‒9 grudnia 2023 r. Tegoroczna edycja Kongresu będzie szczególna, gdyż zostanie połączona z 45‒leciem działalności naukowej Prof. zw. dr hab. Marii Pąchalskiej, założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Kongres będzie także okazją do uczczenia 30‒lecia PTNeur i 20‒lecia Acta Neuropsychologica ‒ oficjalnego czasopisma PTNeur.

Kongres PTNeur jest najważniejszym w kraju, cyklicznie organizowanym ogólnopolskim wydarzeniem naukowym z zakresu neuropsychologii klinicznej. Będzie on niepowtarzalną okazją wzięcia udziału w naukowej debacie nad najnowszymi osiągnięciami i perspektywami dalszego rozwoju neuropsychologii klinicznej z udziałem wybitnych specjalistów, doświadczonych i młodych badaczy i praktyków z obszarów psychologii, medycyny i neuronauk, a także pokrewnych dyscyplin naukowych. Celem Kongresu jest wymiana wyników badań, refleksja nad kierunkami rozwoju opieki nad pacjentami z różnorodnymi uszkodzeniami mózgu oraz dyskusja nad wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi neuronaukami. Teksty artykułów z treściami prezentacji uczestników Kongresu będą
mogły zostać zgłoszone do publikacji w wydawanym przez PTNeur czasopiśmie naukowym Acta Neuropsychologica (ImpactFactor: 0.7, punktacja MEiN: 200 pkt).

Również Przegląd Psychologiczny zaprasza prelegentów do publikowania artykułów naukowych przygotowanych na podstawie wystąpień konferencyjnych. Z radością informujemy, ze w 2024 roku planowane jest wydanie numeru tematycznego 67 (1) Neuropsychologia kliniczna - nowe trendy w badaniach i praktyce.  Ponieważ zamknięcie terminu zgłoszeń upływa 1 października, prosimy zainteresowane osoby o przesyłanie rozbudowanych abstraktów na adres redaktorów numeru do 30 września. Niezależnie od numeru tematycznego zachęcamy do zgłaszania tekstów do numerów otwartych. 

Neuropsychologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina psychologii klinicznej integrująca wiedzę naukową z obszaru neuronauk i doświadczenie z praktyki klinicznej. Do najważniejszych współczesnych wyzwań tej specjalności należy rozwijanie nowych metod diagnozy i rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniami mózgu, a także wdrażanie opracowanych wcześniej technik do zastosowania w praktyce klinicznej z nowymi rodzajami schorzeń i problemów. Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców i praktyków, przedstawicieli szerokiego spektrum różnych dyscyplin i specjalności, którzy są zainteresowani tematyką Kongresu.

Miejscem tegorocznych obrad Kongresu jest Kraków, miejsce gdzie historia i tradycja spotykają się z nowoczesnością i innowacyjnością, a niepowtarzalny klimat w wyjątkowy sposób inspiruje do twórczej wymiany myśli, integracji i zacieśniania więzów przyjaźni. Na Starym Mieście, Wzgórzu Wawelskim, Kazimierzu, Podgórzu i innych częściach Krakowa czekają na uczestników Kongresu pełne uroku zakątki, które mogą zapewnić przyjemne chwile i miłe wspomnienia.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego - prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - dr Agnieszka Fudali-Czyż

Witryny poprzednich edycji Kongresu:
Witryna XXIV Kongresu PTNeur: tutaj
Witryna XXIII Kongresu PTNeur: tutaj

Patronat honorowy:

Prezes Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Marek Konarzewski

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. dr hab. Piotr Borek

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UKEN

Aktualności