2023-05-21

Rejestracja

Terminy:

Rejestracja uczestników aktywnych: do 17.11.2023 15.10.2023r.

Rejestracja uczestników biernych: do 17.11.2023 31.10.2023r.

Termin wnoszenia opłat konferencyjnych: do 24.11.2023 7.11.2023r.

Opłata konferencyjna:

Opłata standardowa: 600zł
Członkowie PTNeur: 500zł
Doktoranci: 500zł
Studenci: 400zł

Opłata dodatkowa za udział w bankiecie w dniu 8 grudnia: 200zł
Możliwy jest udział w bankiecie osoby towarzyszącej za dodatkową opłatą 200 zł.

Dodatkowa opłata za udział w warsztatach przedkongresowych 7 grudnia: informacja w zakładce „Warsztaty

Wpłat proszę dokonywać na rachunek PEKAO S.A. nr 40 1240 6292 1111 0011 2338 2293 z tytułem przelewu „DK-556 Imię i Nazwisko Uczestnika”. Dla przykładu przelew za koszt uczestnictwa Jana Kowalskiego powinien być zatytułowany: DK-556 Jan Kowalski.

Dane odbiorcy przelewu:

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

Aby zarejestrować swój udział w kongresie należy WYPEŁNIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Po otrzymaniu zgłoszenia udziału w Kongresie uczestnicy będą otrzymywali drogą emailową szczegółowe informacje dotyczące płatności.

Informacja dla uczestników czynnych:

Udział czynny w Kongresie możliwy jest w formie prezentacji plakatu konferencyjnego na sesji posterowej lub w formie wystąpienia ustnego, prezentowanego na jednym z ośmiu sympozjów (równoległych sesji tematycznych). Orientacyjny czas na prezentację referatu wynosi około 10-15 minut.

Zgłoszenie wystąpienia powinno zawierać:

  • formę wystąpienia (poster lub referat),
  • tytuł wystąpienia
  • słowa kluczowe,
  • streszczenie (do 300 słów).
Plakaty konferencyjne – wymagania formalne: 
Wielkość: A0 (84,1cm x 118,9cm)
Rekomendowana orientacja: pionowa
W czasie konferencji przewidziany jest konkurs na najlepszy plakat naukowy.

 

Obrady kongresowe będą prowadzone głównie w języku polskim. Jest także możliwe wygłoszenie referatu lub prezentacji plakatu konferencyjnego w języku angielskim. W przypadku zainteresowania taką możliwością prosimy o kontakt emailowy z organizatorami.

 

Wybrane przez Komitet Naukowy teksty artykułów z treściami prezentacji uczestników Kongresu będą mogły zostać zgłoszone do publikacji w czasopismach naukowch: Acta Neuropsychologica (Impact Factor: 0.7, Punktacja MEiN: 200 pkt) wydawanym przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne oraz Przegląd Psychologiczny (Punktacja MEiN: 70 pkt) wydawanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zaproponowania zmiany formy wystąpienia zgłoszonej przez uczestnika z referatu na plakat naukowy lub odwrotnie, na podstawie rekomendacji Komitetu Naukowego.