2023-11-20

Sesja posterowa

Piątek 8.XII, godz. 15:00 – 15:30

Foyer przy Auli Głównej (I piętro)

 1. Mgr Aleksandra Bednarska, prof. dr hab. Agnieszka Maryniak, dr n. med. Henryk Koziara, prof. dr hab. Rafał Rola i prof. dr hab. Tomasz Mandat
  Przymierze śródoperacyjne jako psychologiczny punkt wyjścia do operacji w wybudzeniem. Opis przypadku pacjentki trójjęzycznej z guzem prawej półkuli mózgu
 2. Dr Magdalena Bury-Kamińska
  Czy chemobrain w szpiczaku plazmocytowym można przewidzieć na podstawie wybranych parametrów biologicznych?
 3. Marek Chełstowski, mgr Łukasz Grabowski, Maja Hiszpańska, dr Monika Lewandowska i dr hab. Rafał Milner, prof. UMK
  Interocepcja u osób z zaburzeniami psychosomatycznymi – próba obiektywnej oceny za pomocą metody potencjałów wywołanych związanych z aktywnością serca
 4. Mgr Aleksandra Fijałkiewicz, dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek, dr n. med. Karolina Porębska i dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ
  Zaburzenia przerzutności uwagi w idiopatycznej chorobie Parkinsona: analiza wpływu wieku pacjentów i aktywności choroby
 5. Mgr Łukasz Grabowski, mgr Witold Tomasz, Marek Chełstowski, Maja Hiszpańska, dr Monika Lawendowska i dr hab. Rafał Milner, prof. UMK
  Wpływ wielokanałowej przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (mtDCS) na funkcjonowanie psychofizyczne i aktywność bioelektryczną mózgu pacjentki z fibromialgią – studium przypadku
 6. Sebastian Kilar, Kamil Wolf i Sara Szalewska
  Sensomotoryczna modulacja pobudzenia OUN u osób z ADHD – badanie z wykorzystaniem EEG
 7. Dr Marta Kopańska, Julia Trojniak i Agnieszka Dejnowicz/Velitchkov
  Wykorzystanie diagnostyki ilościowej elektroencefalografii we wstępnym opracowaniu modelu fal mózgowych u pacjentów z zaburzeniami lękowymi uogólnionymi. Badanie pilotażowe
 8. Mgr Maria Kossowska, mgr Sylwia Olejniczak, mgr Marcelina Karbowiak, mgr Wioletta Mosiej, dr hab. Dorota Zielińska i dr hab. Aneta Brzezicka
  Mikrobiota jelitowa jako biomarker funkcjonowania poznawczego w zdrowo starzejącej się populacji: Przegląd systematyczny
 9. Berenika Kostka de Sztemberg, Małgorzata Matuszczak i dr Natalia Nowaczyk
  Zaburzenia funkcji poznawczych w zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym
 10. Damian Kotara
  Wpływ animaloterapii na funkcjonowanie, leczenie i rehabilitację
 11. Karolina Master
  Terapeutyczne zastosowanie substancji psychoaktywnych oraz ich wpływ na OUN
 12. Patrycja Michalik
  Nasilenie objawów depresyjnych i lęku, a poziom samooceny i inteligencji emocjonalnej wśród młodzieży z terenu Sądecczyzny
 13. Maria Mojżeszek, Katarzyna Moszczyńska, mgr Agnieszka Olejnik, Michał Kułak, Julia Murza, Martyna Pałys, dr Aleksandra Bala i prof. dr hab. n. med. Przemysław Kunert
  Teoria umysłu u pacjentów z guzem kąta mostowo – móżdżkowego
 14. Katarzyna Moszczyńska, Maria Mojżeszek, mgr Agnieszka Olejnik, Michał Kułak, Julia Murza, Martyna Pałys, dr Aleksandra Bala i prof. dr hab. n. med. Przemysław Kunert
  Zdolność rozpoznawania stanów emocjonalnych u pacjentów z guzem kąta mostowo – móżdżkowego
 15. Dr Natalia Nowaczyk
  Diagnoza neuropsychologiczna pacjentki z malformacją Arnolda-Chiari typu I
 16. Julia Pietrusa
  Neuropsychologiczne czynniki bruksizmu
 17. Dr Ewa Sokołowska i dr Beata Sokołowska
  Sposób wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy neuropsychologa – analiza korzyści i strat
 18. Dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. UMCS i dr Ewa Zawadzka
  Czy samoopis swojej aktywności życiowej jest dobrą podstawą oceny rezerwy poznawczej?
 19. Dr Natalia Treder-Rochna, dr Aleksandra Mańkowska, mgr Wikoria Kujawa, mgr Ariadna Łada-Maśko i prof. dr hab. Michał Harciarek
  Długofalowe skutki neuropsychologiczne COVID-19 – Analizy przypadków w perspektywie rocznej
 20. Paulina Wąsowska-Dean, Karolina Radziuk, Dominika Pietrzak, Agnieszka Merta, Zuzanna Siedlecka
  Obciążenie Poznawcze a Pobudzenie Autonomicznego Układu Nerwowego.
 21. Mgr Katarzyna Wojowska
  Publikacje do pracy z osobą z afazją
 22. Dr Ernest Tyburski, dr Ewa Zawadzka, dr Ewa Karabanowicz, dr Anna Michalczyk, dr hab. Monika Mak, mgr Piotr Plichta, mgr Maksymilian Bielecki,dr hab. Jolanta Kucharska-Mazur, dr Piotr Podwalski, mgr Katarzyna Rek-Owodziń, dr Katarzyna Waszczuk, dr hab. Leszek Sagan i dr hab. Jerzy Samochowiec
  Samoregulacja i symptomy depresji a objawy psychopatologiczne u osób ze schizofrenią deficytową i nie-deficytową
 23. Dr Ernest Tyburski, dr Ewa Zawadzka, dr Ewa Karabanowicz i dr hab. Andrzej Potemkowski, prof. US
  Zaburzenia funkcji wykonawczych u osób ze stwardnieniem rozsianym o przebiegu pierwotnie postępującym i wtórnie postępującym
 24. Dr Aleksandra Lidia Załustowicz
  Autorska aplikacja „Phasis” przeznaczona dla osób dorosłych z afazją oraz deficytami neurologicznymi, wspomagająca proces komunikacji
 25. Dr Ewa Zawadzka, dr Łucja Domańska
  Elastyczność poznawcza osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 26. Mgr Aleksandra Zielińska-Michalak, dr hab. Katarzyna Polanowska
  Obraz kliniczny i efektywność terapii językowej u osoby dwujęzycznej z afazją poudarową